040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

WijEindhoven

WijEindhoven

WijEindhoven
HEEFT U OF UW KIND(EREN) HULP NODIG? LEES DAN DEZE INFORMATIE!
Natuurlijk wilt u als ouder(s) dat het met uw kind(eren) goed gaat op school.
En gelukkig gaat het met de meeste kinderen ook goed.
Maar toch kan het gebeuren dat het met uw kind(eren) op school wat minder gaat. Als dat met het leren te maken heeft, dan kunt u daar met de leerkracht(en) van uw kind(eren) over praten.
Maar het kan ook gebeuren dat er iets anders aan de hand is, iets wat niet met het leren te maken heeft. Bijvoorbeeld: uw kind is vaak bij ruzies betrokken, hij of zij luistert niet zo goed of zit niet zo lekker in zijn/haar vel, enzovoort.
Hiervoor zijn aan school 2 medewerkers van WIJEindhoven verbonden. Dat zijn professionele ondersteuners die samen met u kunnen bespreken wat er nodig is om uw kind te helpen.
Daarbij bekijken ze eerst welke hulp u nodig heeft en wat u er zelf aan kunt doen eventueel met de hulp van familie, vrienden of buren.
Lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden voor uw kind?
Dan bekijken de ondersteuners van WIJEindhoven samen met u wat de verdere stappen zijn.Hieronder ziet u welke contactpersonen bij het Spilcentrum horen.U kunt ze bereiken via de leerkracht van uw kind(eren), via het mailadres of u kunt ze bellen.
Dan kunt u ook met ze praten.
Als u vindt dat u hulp nodig heeft, maak er dan gerust gebruik van.
Voorstellen contactpersonen voor inclusief Spilcentrum Jagershoef / Prinsejagt


Koen Renders, T: 06-46628342– E: koenrenders@wijeindhoven.nl
Op school, locatie Vitruviusweg, aanwezig op woensdag vanaf 8.30 uur.


Natasja Willems, T: 06-11621789 – E: natasjawillems@wijeindhoven.nl
Op school, locatie Elegaststraat, aanwezig op maandag vanaf 14.30 uur. 
Voor meer informatie kunt u kijken op: www.wijeindhoven.nl