040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Talentprogramma

Talentprogramma

KORENAAR: IK DOE MEE!
Onze school heeft onlangs een subsidie toegekend gekregen om een talentprogramma te
ontwikkelen voor onze kinderen. We willen dit samen met u doen. U weet tenslotte het beste
waar de interesses van uw kind(eren) ligt (liggen)!

Gelijke Kansen, subsidieregeling ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
Dit programma komt tot stand dankzij een regeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap “Gelijke Kansen”. Alle kinderen verdienen de kans om eigen talenten te
ontdekken en ontwikkelen. We zijn verheugd dat we vanaf september 2018 dit
talentprogramma aan alle leerlingen kunnen aanbieden. Een groot deel van de kosten van
de programma is gedekt door de subsidieregeling. Deelname is daardoor voor ieder
kind voor een groot deel gratis. Verdere informatie over deelname en inschrijving zal later
verspreid worden.

Samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen
Naast het talentprogramma voor de kinderen zelf is een zorgvuldige evaluatie door middel
van onderzoek onderdeel van het programma. Daarvoor werken we samen met een team
van de Radboud Universiteit Nijmegen onder de leiding van dr. Jana Vyrastekova.