040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Leefstijl

Leefstijl

Basisschool De Korenaar is een Leefstijlschool.
In schooljaar 2001-2002 zijn wij gestart met het programma Leefstijl. Als school vinden wij het belangrijk om kinderen op verschillende ontwikkelingsgebieden normen en waarden te leren.

De missie van de Korenaar is er voor te zorgen dat wij een veilige school zijn waar kinderen met plezier naar toe gaan en wij hen naar eigen kunnen en vermogen, optimaal laten presteren. Hierbij is voor onze school het leefstijlprogramma heel bepalend.

Leefstijl is een programma voor gezond en redzaam gedrag. Kinderen leren hier sociale, emotionele en gezondheidsvaardigheden. Tijdens de leefstijllessen leren kinderen zich bewust te worden van hun eigen gedrag. Ze leren zichzelf en anderen te respecteren en zich in te leven in anderen. Ze leren vaardigheden om goed met elkaar om te gaan en ruzies op te lossen. Op de Korenaar willen we ongewenst gedrag voorkomen en probleemgedrag bestrijden. Niet theoretisch of door ze op te leggen, maar in de praktijk door samen met klasgenoten activiteiten en opdrachten te doen die het besef van ‘goed omgaan met elkaar’ versterken.
De leefstijllessen zijn er voor groep 1 t/m 8.
Leefstijl heeft een vast jaarprogramma. Het werkt in thema’s die ieder schooljaar terugkomen.

leefstijlplaatje21
De volgende thema’s komen aan bod:
Thema 1: De groep dat zijn wij.
Thema 2: Praten en luisteren.
Thema 3: Ken je dat gevoel ?
Thema 4: Ik vertrouw op mij.
Thema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk.
Thema 6: Lekker gezond.
Aan het begin van elk nieuw thema krijgt u, via het Korenaarbulletin, een ouderbrief, die informatie geeft over de lesstof van dat thema.

logo_leefstijl1

Wilt u meer weten? Kijk op: www.leefstijl.nl