040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs omdat …
Elk kind heeft recht op thuis nabij passend onderwijs: kinderen met en zonder beperking moeten in eigen omgeving met eigen vrienden op eigen niveau onderwijs kunnen volgen. Kinderen moeten zich realiseren dat er kinderen zijn die anders zijn dan zij, maar er wel bij horen. Ouders van kinderen met een beperking hoeven geen keuze meer te maken: De school in de buurt is ook voor hun kind de beste keuze. Uit onderzoek naar de effecten van inclusief onderwijs blijkt dat leerlingen met en zonder beperkingen beter presteren in inclusieve onderwijssituaties  dan leerlingen in reguliere- en speciale onderwijssituaties.