040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Uitslag Cito eindtoets

Van dinsdag 17 t/m donderdag 19 april hebben de leerlingen van de groepen 8 weer de Citoeindtoets basisonderwijs gemaakt. De toets bestaat uit 200 vragen verdeeld over 2 onderdelen namelijk taal en rekenen.


Het aantal goed gemaakte opgaven wordt omgezet in een standaardscore. Deze standaardscore ligt tussen 500 en 550. Binnen deze scores liggen alle niveaus voor het voortgezet onderwijs. De gemiddelde ongecorrigeerde score van onze school is dit schooljaar 537,1.

Omdat onze school 22% gewichtenleerlingen heeft, vallen wij volgens de inspectienormen in schoolgroep 22. Dit betekent dat wij als school minimaal moeten scoren tussen 531,8 en 535,8.
Ligt je gemiddelde score onder 531,8 dan scoor je bij de inspectie een onvoldoende.
Ligt je gemiddelde score tussen 531,8 en 535,8 dan scoor je bij de inspectie een voldoende.
Ligt je gemiddelde score boven 535,8 dan scoor je bij de inspectie een goed.
Onze score van 537,1 scoort dus boven de gestelde bovengrens en wordt gewaardeerd met goed.

Het landelijk gemiddelde voor, met ons, vergelijkbare scholen ligt op 533,8. Het landelijk gemiddelde van alle scholen lag dit schooljaar op 535,6. We zitten daar dus ook behoorlijk boven. We kunnen dit schooljaar zeggen dat de leerlingen erg goed hebben gescoord.

We zijn als school dan ook heel trots op iedereen die zijn/haar steentje heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van deze kinderen en aan het behalen van deze scores. In het bijzonder op onze leerlingen van groep 8. < terug naar het nieuws overzicht