040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Staking dinsdag 12 december

Beste ouder(s), verzorger(s), 

Zoals wij u al eerder informeerde via Korenaarbulletins is op 5 december opgeroepen om op dinsdag 12 december aanstaande de hele dag te staken. 

Vanwege deze staking zal de Korenaar op dinsdag 12 december 2017 gesloten zijn. Dat betekent dat uw kind(eren) deze dag geen school hebben en  vrij zijn. Wij gaan ervan uit dat u zelf voor de opvang van uw kind(eren) zorg draagt.In het belang van uw kind en het behoud van kwaliteit van onderwijs rekenen wij op uw steun voor deze staking. Wij hopen samen met u op goed  nieuws uit Den Haag  dat het kabinet maatregelen neemt om het tij ten goede te keren.

Met vriendelijke groet,
mede namens het team,
Berdi de Jonge
  < terug naar het nieuws overzicht