040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Staking 6 november gaat door


Moeten we niet tevreden zijn met het bedrag dat de minister heeft geboden?

 
In het kort:
  • Niets van het bedrag uit het nieuwe convenant gaat naar salarissen in het primair onderwijs terwijl dat een van de belangrijkste eisen is.
  • De helft van het toegezegde bedrag gaat naar het voortgezet onderwijs.
  • Van het gedeelte voor het primair onderwijs was de helft al eerder beloofd geld; het wordt alleen vervroegd uitgekeerd.
  • Het geld is éénmalig. We kunnen er dus géén assistenten of ondersteunend personeel van aannemen.
  • Een deel van het geld is alleen bestemd voor scholing leerkrachten terwijl de regelingen daarvoor niet zo slecht waren dat daar een wens lag vanuit de scholen.
  • Door ingewikkelde financieringsregels zal veel geld naar algemene reserves vloeien zonder dat we daar zelf over kunnen beslissen.

We betreuren de onduidelijkheid die onze grootste bond heeft veroorzaakt dit weekend maar de redenen die we in eerste instantie hadden om te staken blijven van kracht:

Eerlijke beloning voor alle medewerkers in het basisonderwijs (om zo ook het lerarentekort structureel aan te pakken) en investering om de werkdruk aan te pakken. Het convenant van afgelopen vrijdag biedt daarin helaas geen enkel soelaas. < terug naar het nieuws overzicht