040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Staking 13 april

Beste ouder(s), verzorger(s),

Leraren, schoolleiders, schoolbestuurders en andere medewerkers uit het basisonderwijs maken zich nog steeds ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs én de toekomst van uw kinderen. Daarom willen zij gezamenlijk de aandacht van de politiek blijven vestigen op de problemen in het basisonderwijs.
De werkdruk in het basisonderwijs is hoog. Gelukkig krijgen de scholen nu wel extra geld om die werkdruk aan te pakken, maar de salarissen in het basisonderwijs zijn nog steeds relatief laag. Mede hierdoor zijn de afgelopen jaren veel leraren gestopt. Dit heeft als gevolg dat we nú al kampen met een lerarentekort, dat in de aankomende jaren schrikbarend zal gaan groeien.
Dat betekent dat we niet meer altijd een vervanger kunnen vinden als een leraar ziek is.
Als dit zo doorgaat betekent het straks ook dat we niet meer kunnen garanderen dat we voor elke klas een leraar kunnen vinden. Daarnaast is het geld dat de scholen krijgen voor het organiseren van het onderwijs nog steeds onvoldoende. Voor ons is het essentieel dat de instroom op lerarenopleidingen groter wordt om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg leraren zijn om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden aan alle leerlingen.
Het team heeft besloten om aan deze staking mee te doen. Wij denken nog na over hoe wij als team deze dag gaan invullen. Wel staat al vast dat dat op vrijdag 13 april de school gesloten is voor onze leerlingen.
Wij vragen om uw begrip en steun voor deze staking.
Vriendelijke groet,
Namens het gehele team van De Korenaar,
Berdi de Jonge, directeur. < terug naar het nieuws overzicht