040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Planning informatieavonden

Beste ouder(s), verzorger(s),

 
Zoals u gewend bent vinden in het begin van het schooljaar de informatie avonden plaats.
In het schema hieronder vindt u de planning van deze vier avonden.
 
De algemene informatie door Berdi de Jonge gaat dit schooljaar over de volgende 2 onderwerpen:
* Vervoer van leerlingen tijdens uitstapjes
* Toelichting op Rapport inspectie Kwaliteitsonderzoek en toelichting op Rapport inspectie VVE onderzoek inclusief Spilcentrum Jagershoef/Prinsejagt

De algemene informatie bevat op alle ingeroosterde momenten dezelfde informatie.
Ouders van groep E8a en E8b zijn van harte welkom om op een andere avond aan te sluiten bij het gedeelte ‘algemene informatie’ op een van beide locaties.
 
Informatie door de leerkracht(en)
De leerkracht informeert u over onder andere de volgende onderwerpen:
* Leefstijl
* Hoe loopt een dag in groep….
* Afspraken in de groep
* Contact met u als ouder, verzorger
* Mogelijke onderwerpen die u heeft doorgegeven aan de leerkracht

Wij hopen u allemaal te ontmoeten tijdens de informatie avonden.
 
Met vriendelijke groet,
Team basisschool De Korenaar
 

Planning van de Informatie avonden

 

Elegaststraat

Dinsdag 13 september: 18.30-19.30 groep E8a en E8b
(Geen algemene informatie in de hal van de school, Berdi aanwezig bij MR vergadering)
 
Donderdag 15 september
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) E1-2 en E3
19.30-19.45 koffie/thee in hal
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep E1-2 en E3
 
Groep E4/5 en E6
19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep E4/5 en E6
19.45-20.00 koffie/thee in hal
20.00-20.30 Info in hal (door Berdi) E4/5 en E6
 

Vitruviusweg

Dinsdag 20 september: V5, V6a en V6b,  V7a en V7b
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) V5, V6a en V6b
19.30-19.45 koffie/thee in hal/zon lokaal
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep V5, V6a en V6b
 
19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep V7a en V7b
19.45-20.00 koffie/thee in hal/zon lokaal 
20.00-20.30 Info in hal (door Berdi) groep V7a en V7b
 
Donderdag 22 september V1-2a, V1-2b, V1-2c en V3a, V3b en V4 en V4/5
19.00-19.30 Info in hal (door Berdi) groep V1-2a, V1-2b, V1-2c
19.30-19.45 koffie/thee in hal/zon lokaal
19.45-20.30 informatie door leerkrachten in groep V1-2a, V1-2b, V1-2c
 
19.00-19.45 informatie door leerkrachten in groep V3a, V3b en V4 en V4/5  
19.45-20.00 koffie/thee in hal/zon lokaal 
20.00-20.30 Info in hal (door Berdi) V3a, V3b en  V4 en V4/5    < terug naar het nieuws overzicht