040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Nieuws over de nieuwbouw

Nieuwbouw
 

In de eerste week van de zomervakantie heeft u onderstaand bericht via e-mail ontvangen met informatie over de nieuwbouw van onze school:
 

Start bouwwerkzaamheden basisscholen Troubadour en Korenaar

Op dinsdag 4 juli 2017 heeft het College van Burgemeester en Wethouders besloten om goedkeuring te geven voor het uitgeven van nieuwe beschikkingen voor het bouwen van de basisscholen Troubadour en Korenaar. Deze projecten waren in het verleden beschikt en de oude beschikkingen voldeden niet meer aan de maatstaven van deze tijd. Met dit collegebesluit is het financieel kader van deze projecten herzien waardoor er kwalitatief passende scholen voor nu en de toekomst kunnen worden gebouwd. Voorafgaand aan de bouw van deze scholen zullen de bestaande gymzaal aan de Maria van Bourgondiëlaan en het voormalige schoolgebouw aan de Witloxweg gesloopt worden.

Basisschool de Korenaar
Ook voor basisschool Korenaar wordt een nieuwe school gebouwd op de locatie van de voormalige Mgr. Bekkerschool aan de Monseigneur Witloxweg en de al gesloopte woningen aan de Gerretsonlaan. De Korenaar is op dit moment nog verspreid over twee locaties aan de Vitruviusweg (Prinsejagt) en Elegaststraat (Jagershoef). Voor de school is het een mooie ontwikkeling: een nieuw gebouw op een centrale plek in de wijk, tussen de huidige gebouwen in. Net zoals bij de Troubadour is een groot voordeel van dit plan dat de bestaande schoolgebouwen in gebruik blijven gedurende de bouw en er geen kostbare tijdelijke voorziening nodig is. De bestaande locaties komen na verhuizing vrij en krijgen een nieuwe bestemming. De plannen voor basisschool de Korenaar zijn in overleg met de wijk tot stand gekomen. Zodra het nieuwe schoolgebouw is opgeleverd, worden aansluitend hierop ook deze aanpassingen aan de openbare ruimte, zoals verkeersaanpassingen en groenvoorzieningen, uitgevoerd.

Nadere informatie op bovenstaande voor u als ouder, verzorger:
Wat betekent dit concreet voor onze school?
Met enig voorbehoud kunnen wij u informeren over de voorlopige planning. De komende periode zal deze verder geconcretiseerd worden. Bij nieuwe ontwikkelingen informeren wij u via het Korenaarbulletin. Tevens zullen er gaandeweg het traject informatiebijeenkomsten worden georganiseerd. En natuurlijk gaan we de kinderen op een of andere manier betrekken bij de belangrijke momenten. Hoe? Dat dat weten we nog niet precies.

Voorlopige planning:

2017
September / oktober: sloop voormalig schoolgebouw aan de Witloxweg (Gemeente)
Oktober - …. Bouwrijp maken van de grond (Gemeente)
September – december definitief ontwerp en aanbesteding (SKPO en De Korenaar)


2018
Periode januari – …. Werkvoorbereiding
In periode maart – april Start bouw

2019
In periode januari- voorjaar Oplevering nieuwbouw

< terug naar het nieuws overzicht