040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Nieuw: De grote tafeldiploma-dag


De tafels van vermenigvuldigen zijn erg belangrijk. De leerlingen maken met de tafels een start in groep 4. Eind groep 5 hebben de leerlingen alle tafels aangeboden gekregen.
Maar ook in de groepen 6 t/m 8 hebben ze deze tafels nog vaak nodig bij allerlei vormen van het rekenen. In groep 6 wordt nog veel geoefend met de tafels. Dit doen we omdat het belangrijk is dat de tafels na veel oefening gememoriseerd dienen te zijn.

Dit betekent dat een leerling een som als 6 x 7 = niet meer uit hoeft te rekenen, maar dat in het geheugen achter de som 6 x 7 = automatisch het getal 42 staat.
Dit is nodig om grote vermenigvuldigingen (352 x 625 =) snel uit te kunnen rekenen.
Al meerdere jaren hebben we op onze school tafeldiploma’s die leerlingen kunnen behalen op het moment dat zij de tafels kennen.
Om leerlingen en hun ouders extra uit te dagen gaan we van start met “De grote tafeldiploma-dag”. Alle leerlingen kunnen op die dag op gaan voor een tafeldiploma.
We hebben 5 verschillende tafeldiploma’s die oplopen in moeilijkheidsgraad.

Tafeldiploma A: de tafels van 0 – 1 – 2 – 4 – 5 en 10
(Bijv. 3 x 4 =, 8 x 10 =, enz.)
Tafeldiploma B: de tafels van 0 t/m 10
(Bijv. 5 x 4 =, 6 x 8 =, 9 x 9 =, enz.)
Tafeldiploma C: deeltafels van 0 t/m 10
(Bijv. 12 : 4 =, 64 : 8 =, 42 : 6 =, enz.)
Tafeldiploma D: deeltafels van 0 t/m 10 met rest
(Bijv. 14 : 4 = … rest …., 68 : 8 = … rest …., 45 : 6 = … rest …., enz.)
Tafeldiploma E: alle voorgaande diploma’s + tafel van 12,5 en 25

Meerdere malen per jaar zullen we zo’n tafeldiploma-dag houden. We zullen dit ook steeds aangeven in het Korenaarbulletin. U kunt dan voordat deze dag plaatsvindt nog extra oefenen met uw kind.
De eerste grote tafeldiploma-dag zal zijn op dinsdag 16 mei. Aangezien dit de eerste keer is dat we deze dag houden, kan het zijn dat in enkele groepen dit niet is op dinsdag maar bijvoorbeeld woensdag.
Deze leerkrachten hadden hierover met hun leerlingen al afspraken gemaakt.
De volgende grote tafeldiploma-dag zal voor alle groepen op dezelfde dag zijn.
Namens de rekenwerkgroep,
John van Bogget < terug naar het nieuws overzicht