040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Beeldmateriaal op de Korenaar

Beeldmateriaal waarbij een leerling herkenbaar in beeld is zegt iets over die leerling. Vandaar dat het telt als ‘persoonsgegeven’. In dat geval geldt de wet op de bescherming van persoonsgegevens.

Op de Korenaar willen we de ouders graag informeren over wat er op school allemaal gebeurt. Dat doen we via onze kanalen op facebook en twitter, de schoolapp, het korenaarbulletin en de binnenkort vernieuwde website. De leerkracht kan een foto- of videoverslag maken en plaatsen op een voor ouders goed te vinden plek. Op deze wijze proberen we de betrokkenheid van ouders en leerlingen bij de klas en de school te vergroten. Kinderen kunnen thuis trots vertellen over wat er in de klas gemaakt is en ouders hebben een beeld van de activiteiten die hebben plaatsgevonden.
De wet verplicht de school om daarvoor toestemming te vragen aan ouders. De meeste scholen, evenals de Korenaar, regelen die toestemming bij inschrijving. Dat alleen is echter niet voldoende. De school moet de ouders elk jaar herinneren aan het feit dat we deze toestemming hebben gevraagd maar ook de ouders wijzen op het feit dat deze toestemming te allen tijde kan worden ingetrokken of opnieuw kan worden gegeven. Dat kan in principe ook per medium: de website, het korenaarbulletin, de app of social media.

De Korenaar neemt de algemeen geldende handreikingen in acht. Zo zullen we doorgaans geen namen plaatsen bij beeldmateriaal op internet, brengen we de leerling niet in verlegenheid en zorgen we er zo goed mogelijk voor dat het materiaal niet als schadelijk voor het imago of de persoon kan worden gezien. Mocht de school beeldopnames van kinderen willen gebruiken voor derden (bijvoorbeeld een tv programma) dan wordt daar opníeuw toestemming voor gevraagd.

De toestemming is niet nodig voor beeldopnamen in de klas, voor educatieve doeleinden of training van de leerkracht. Soms filmt een juf of meester zichzelf of een stagiaire. Daarbij kunnen leerlingen in beeld komen. Hiervoor hoeft de school geen toestemming te vragen. De school mag deze opnames alléén intern gebruiken en op generlei wijze openbaar maken.

Mocht u vragen hebben over het bovenstaande of uw toestemming willen intrekken dan wel geven kunt u contact opnemen met Berdi de Jonge, directeur. < terug naar het nieuws overzicht