040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Acties in het onderwijs, Korenaar doet mee

Beste ouders en verzorgers van de Korenaar
 

Het zal u niet zijn ontgaan dat er gesproken wordt over acties in het basisonderwijs. We willen u graag op de hoogte brengen van de redenen.
 
In april is de actiegroep ‘POinActie’ opgericht, een verzameling van leerkrachten die twee speerpunten hebben benoemd: een eerlijk salaris en minder werkdruk. De groep is inmiddels 41.000 leden (allen leerkracht) groot en heeft de steun van de bonden en de meeste schoolbesturen.
De redenen voor de eisen zijn de volgende. Door verschillende oorzaken is het salaris in het basisonderwijs de laatste jaren achterop geraakt. Daarnaast verdient een leerkracht in het voortgezet onderwijs met hetzelfde diploma, dezelfde bevoegdheden en vergelijkbaar werk ca. 400 euro per maand meer dan een leerkracht in het basisonderwijs. Klassen zijn groter geworden en de werkdruk neemt toe. Dit is niet alleen ‘jammer’ voor de leerkrachten maar de gevolgen zijn veel groter; een maatschappelijk probleem dat ook u en uw kind(eren) kan raken.
Doordat studenten in andere vakken beter betaald worden en minder werkdruk voor hun kiezen krijgen neemt het aantal studenten op Pabo’s drastisch af. De komende jaren gaan er ook veel leerkrachten met pensioen of verlaten het onderwijs. Dat leidt tot een tekort van duizenden leerkrachten. De gevolgen zijn niet moeilijk te raden: geen vervangers bij ziekte, klassen samenvoegen of naar huis sturen, wisselende gezichten en onbevoegden voor de klas. Dit gebeurt nu al in de randstad en het zal niet lang meer duren voordat ook onze regio deze problemen zal ondervinden. Hierdoor staat én komt de kwaliteit van onderwijs onder druk te staan.
 
In het verleden waren acties in het onderwijs vaak ludiek en hadden daardoor weinig maatschappelijke impact. De nood is echter zó hoog en de het gehoor in de tweede kamer zó laag dat de groep POinActie bereid is ditmaal flinker actie te voeren. We hopen echter dat u als ouder achter de acties kan staan, om ervoor te zorgen dat er ook in de toekomst genoeg, frisse, gemotiveerde én gediplomeerde leerkrachten beschikbaar zijn voor uw kinderen!
Samen, school én ouders, staan voor kwaliteit van onderwijs. Nu én in de toekomst!
U kunt uw steun betuigen door de petitie te tekenen op www.pofront.nl
Meer informatie op www.poinactie.nl
 

Op dinsdag 27 juni vindt de eerste actie plaats

Het team van de Korenaar doet mee aan de landelijke prikactie.
Dit betekent dat het eerste uur geen les wordt gegeven. De lessen starten op 27 juni dus om 9.30 uur.
Kinderen die toch eerder komen vangen we op op de speelplaats.
< terug naar het nieuws overzicht