040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Nieuws

Nieuws

Aanpassingen rapporten

In Korenaarbulletin nummer 8 van 2017 staat een item over de aanpassingen in de rapportage naar ouders/verzorgers.

De belangrijkste aanpassingen kunt u hieronder lezen:


* In november voeren de leerkrachten 10-minuten gesprekken met alle ouder(s). Bij deze 10-minuten gesprekken ligt de nadruk op het sociaal en emotioneel functioneren (Looqin) van het kind in de groep. Ook kijken we dan naar het cognitief functioneren in de groep. Tijdens deze gespreksavonden ontvangt u niet, zoals u gewend was, een rapport.

* Groep 1 t/m 7 krijgt twee keer per jaar een rapport. Dit zal zijn in februari en juni/juli.

* Groep 8 krijgt één maal een rapport (juni/juli) en één maal een (schooladvies) adviesrapport (januari/februari).
* Vanaf groep 2 geven we zowel bij het eerste als tweede rapport een overzicht mee van de gemaakte Cito-toetsen van dat schooljaar. We zullen hierbij ook een uitleg van deze gegevens meegeven.

* Op alle rapporten staan vanaf dit schooljaar waarderingen, en niet meer zoals u gewend was cijfers. De volgende waarderingen zullen we gebruiken goed, ruim voldoende, voldoende, matig, onvoldoende

* Poenpunten heten vanaf dit schooljaar Poenwaarderingen < terug naar het nieuws overzicht