040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

Ouderraad

Ouderraad

Basisschool de Korenaar heeft twee locaties. Deze locaties functioneren als twee afzonderlijke scholen, hoewel ze ook veel gemeenschappelijk hebben en doen. Om snel en adequaat te kunnen werken heeft iedere locatie zijn eigen ouderraad (OR-E en OR-V).

Iedere ouderraad organiseert samen met het team zijn eigen feesten en activiteiten. In de Ouderraad zitten ouders vanuit de locatie. Daarnaast is er een vertegenwoordiger vanuit het team. De OR vergadert ongeveer 6 keer per schooljaar. Voor ieder feest of activiteit stelt de OR vanuit haar eigen commissie een werkgroep samen. Deze werkgroep vult de school aan met een aantal leerkrachten. Bij de uitvoering vraagt de werkgroep soms extra handen (ouders) die op de dag van uitvoering willen helpen.

Het jaarprogramma staat redelijk vast en verandert niet zo veel. In december organiseert de OR het Sinterklaasfeest en het Kerstfeest. In februari het Korenaar Carnaval. In april onze befaamde opa- en omadagen. Daarna komen het paasfeest, schoolreisje en de laatste schoolweek aan de orde. De groepen 7 en 8 gaan niet op schoolreisje maar ieder jaar op schoolkamp.

Ouderbijdrage
Voor alle activiteiten maakt de OR onkosten. Daarom vragen we aan de ouders van onze leerlingen een ouderbijdrage. De wet stelt de ouderbijdrage niet verplicht. Maar wij rekenen erop dat iedere ouder de bijdrage zal voldoen. Zonder deze bijdrage kunnen wij bovenstaande activiteiten namelijk niet organiseren.