040 - 2435728 Elegaststraat 1 - Vitruviusweg 41

Basisschool de Korenaar

B.V.L.

B.V.L.

De Korenaar speelt op ‘SEEF’ met het Brabants VerkeersVeiligheidsLabel Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Waarom deelnemen aan het BVL? Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan ruim 800 scholen ingeschreven waarvan tweederde al in het bezit is van het Label. Er is een set met BVL-criteria ontwikkeld waarmee we werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen/houden. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid op en rond de school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of -verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Nadat we genoeg punten hadden gescoord, ontvingen we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit.
Basisschool De Korenaar is sinds mei 2010 in het bezit van het Label. U kunt dit label vinden op de gevel van onze school. “We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen.”

Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl. Ga naar basisonderwijs.